Դուք գիտեք? Մեր բոլոր բառարանները են, այսինքն, դուք կարող եք որոնել բառերի երկու լեզուներով միաժամանակ: Դուք գիտեք? Մեր բոլոր բառարանները են, այսինքն, դուք կարող եք որոնել բառերի երկու լեզուներով միաժամանակ: Այդ առաջարկները բխում են արտաքին աղբյուրներից և կարող է լինել ոչ ճշգրիտ

About