submit


Դուք հանդիպում է մի տղայի, որը ձեզ թվում է է, բայց ես քեզ այնքան շատ բան է տեղի ունենում, այնպես որ դուք պետք է գնալ դրա հետ. Նախքան դուք գիտեք, դուք քնում են միասին, եւ կարծում եք, որ ինձ, ‘այն ամենը լավ է, թող այն լինի ‘ամենօրյա’, քանի դեռ ես գտնել ինչ-որ բան ես իսկապես սեղմեք. Եթե դա ինչ է պատահել ձեզ, եւ դուք ուզում եք իմանալ, թե ինչպես պետք է անցնել պատահական ծանոթությունների համար լուրջ հարաբերությունների, ապա դա ձեզ համար. Դուք երբեւէ եղել եք մի իրավիճակում, պատահական ծանոթություն է, եւ ցանկանում է, որպեսզի նրան ավելի լուրջ? Կիսեք ձեր պատմությունը մեկնաբանություններում ստորեւ. Ես կցանկանայի լսել ձեզ.

About