Դուք հանդիպում է մի տղայի, որը ձեզ թվում է է, բայց ես քեզ այնքան շատ բան է տեղի ունենում, այնպես որ դուք պետք է գնալ դրա հետ

Ես կցանկանայի լսել ձեզ

About